1998
Začátek výroby na fyzickou osobu
1999
Vznik AR-STAL,s.r.o.
2000
Zakoupeny vlastní výrobní prostory
2003
Zakoupení prvního CNC stroje
2011
Začátek programování v CAM
2015
Získání dotací na nákup strojů
2019
Výstavba nových šaten a sociálního zařízení